Escuela de escritores: Curso de corrección para escritores en lengua catalana.

Desde Angels Fortune [ Escuela de Escritores] queremos ayudaros a perfeccionar vuestras aptitudes como escritores. Abrimos la matrícula para un curso destinado a los escritores en catalán.

Bien es verdad que tanto escritores como lectores tendemos a dar el texto impreso como un todo al que presuponemos sus excelencias. Pero no nos engañemos, hasta llegar al producto que tenemos entre las manos (ya sea una novela, un ensayo, una tesis o -nada hace más daño- un libro de instrucciones) hay un largo proceso de re-escritura, re-lecturas, correcciones, etc. 
Hoy os presentamos el Curs bàsic de correcció per a escriptors (en legua catalana) de la mano de Núria Farràs i Giol, quien impartirá las dos partes que componen el curso.

Comprar el primer curso.

 En el primer curs donarem unes claus perquè l’escriptor sàpiga com afrontar formalment el seu text i què es trobarà en una correcció.
-Farem una introducció en la qual explico què és una correcció i per a què serveix. Què vol dir que a una editorial et corregeixin un text i quins tipus de correcció existeixen (ortogràfica, tipogràfica, d’estil). I també faig èmfasi en el fet que una correcció no significa canviar el text, sinó millorar-lo.
-Ja entrant en matèria, explico què és el llenguatge estàndard, que és el que va fixar en el seu dia la Gramàtica Catalana. I també que cada llengua té el seu llenguatge estàndard, que serveix per a que tothom s’entengui, és a dir, que són les normes comunes per a tots els qui parlen i escriuen una determinada llengua. També explico què són els registres o diversos nivells de formalitat d’una llengua i quan s’ha d’utilitzar un o altre.
-Tot seguit encarem la puntuació i repasso per què serveix cada signe: punt, coma, punt i coma, dos punts, punts suspensius, interrogació, admitació, parèntesis, guions, cometes… 
-També parlo del tipus de lletra: negreta, cursiva, majúscules, versaletes…
-Faig una petita explicació de com s’escriuen els números segons el tipus de text.
-Finalment, per acabar el primer curs explico de manera esquemàtica quins són els diversos tipus de text que poden escriure els autors: narratiu amb i sense diàlegs; teatral; guió per a televisió, ràdio, cinema o còmic; publicitari; de no-ficció; glossari i bibliografia.
Comprar el segundo curso.

En el segon curs, anem a temes més acadèmics i entrem en la manera lingüísticament correcta d’escriure un text.
-Faig un petit resum, igual que en l’inici del curs anterior, dels tipus de correcció. També explico una mica de teoria sobre les diverses especialitats que estudien la llengua en tots els seus aspectes.

-Per entrar en matèria comencem amb l’ortografia bàsica: les vocals, les consonants, els accents, els accents diacrítics, la dièresi, tot a nivell bàsic, per fer un repàs i posar al dia als escriptors que fa anys que no estudien català.
-Passem a veure de quina manera es parteixen les paraules a final de línia, parlo de l’apòstrof, de les contraccions, de les paraules amb guionet, de les abreviatures, les sigles i els símbols.
-Després ens aturem a la frase: quina és la manera bàsica com s’escriu una frase en català i què passa formalment quan desordenem la frase i canviem d’ordre els seus elements. Tot seguit explico les característiques de les paraules segons la seva categoria gramatical i quina és la manera correcta de combinar adverbis, verbs, pronoms i altres elements. També parlem de la manera correcta de concordar uns i altres elements.
-Tot seguit ofereixo un llistat d’expressions que, tot i que de vegades ho dubtem, són correctes en llengua catalana amb la nova Gramàtica, un altre llistat amb expressions incorrectes i l’alternativa correcta, i la resolució de dubtes habituals en paraules usuals com tan/tant, per què / per a què / perquè, si no / sinó… i algunes equivalències entre expressions en castellà i el seu equivalent en català.
-Finalment, aporto algunes eines útils per trobar solucions als dubtes, com pàgines web o tipus de diccionaris.

Matrícula abierta. No dejes escapar esta oportunidad. Todos los cursos on line en la tienda de Angels Fortune [Escuela de escritores]Comentarios